Az Úr titkos tanítása (Isa Upanisad)

Takács László fordítása

OM.

Teljes Az Ott, és teljes Ez Itt.

Teljesből teljes felemelkedik.

Teljes a teljestől elszakad.

Teljesnek mégis megmarad.

Béke! Béke! Béke!

1.

Az Úr ruháját hordja minden, mi sereglik itt a Földön,

Engedd meg néki, hogy legyen, másnak java ne gyötörjön.

2.

Száz évet élhetsz nyugodtan, ha így teszed meg dolgodat,

Másik választásod nincsen, a sors reád így nem tapad.

3.

Az ördögök világait vakság és sötétség fedi,

elhullva mind ide kerülnek önnön lelkük gyilkosai.

4.

A mozdulatlan Egy az észt meghaladja,

az istenek sem tudják utolérni őt,

csendben állva ér utol minden futót,

Szélurunk a vizet őbenne tartja.

5.

Ő mozdulva mozdulatlan, távolban van Ő és közelben,

Ő mindenben benne rejlik, kívül van mégis mindenen.

6.

Ki az összes létezőket önnön lelkében szemléli,

minden lényben a lelket látva többé nincs oka félni.

7.

Mert ki minden létezőben önnön lelkére rátalál,

Az Egységet ismerőhöz hogy érhetne fel gond, s homály?

8.

Ő körbe kiterjed, testetlen, tiszta,

világos, sebzetten, bűn sosem éri.

Látó bölcs, magától való mindenható,

a dolgok rendjét örökre kiszabta.

9.

Vakságba, sötétségbe buknak a nemtudásnak hódolók,

de ennél is nagyobb sötétbe a tudást csak kóstolók.

10.

Mondták: máshová visz a tudás, máshová a nemtudás.

Ezt hallottuk az ősöktől, így maradt ránk a tanítás.

11.

Ki tudás és nemtudás kettősségét egyaránt tudó,

az nemtudón halált legyűrő, tudón örökkévaló.

12.

Vakságba, sötétségbe buknak a nemlétnek hódolók,

de ennél is nagyobb sötétbe a létet csak kóstolók.

13.

Mondták: máshová vezet a lét, és a nemlét megint más.

Ezt hallottuk az ősöktől, így maradt ránk a tanítás.

14.

Aki a lét és nemlét kettősségét egyaránt tudó,

annak nemléte halált legyűrő, léte örökkévaló.

15.

Aranykoronggal igazi arcod eltakarod,

nyisd hát meg előttünk, ó Gyarapító!

Az igazak útján járóknak megmutasd!

16.

Gyarapító, Ősbölcs, Rekesztő,

Nap, Teremtőúrnak fia!

Legszebb alakodban látlak meg én,

a napban az Ember, az vagyok Én!

Sóhaj az örök szélbe szállj,

itteni test véges porba omolj!

OM.

17.

Emlékezz művem, emlékezz a tettre!

Emlékezz művem, emlékezz a tettre!

18.

Tűz, segíts meg minket új utakkal,

Ösvények tudója, vigyél sikerre!

Téríts le a bűn ferde útjairól,

téged imádunk a legszebb szavakkal!

OM.

Teljes Az Ott, és teljes Ez Itt.

Teljesből teljes felemelkedik.

Teljes a teljestől elszakad.

Teljesnek mégis megmarad.

Béke! Béke! Béke!

* * *

Egyszerűek az igazság szavai.