Az Úr titkos tanítása

Őshagyomány. A hetedik

Az örvény kéjétől részegülve

Az örvény kéjének fennhéjázva

Az örvény kéjében révülve

Add meg Uram a szabadulás méltóságát

A mozdulatlan mozgató Vagy

És vagyok Benned a Szem

A tér nélküli végtelen Vagy,

És vagyok Benned az Érzet

A szándéktalan törvény Vagy

És vagyok Benned az Akarat

A mindig-izzó teljes-űr Vagy

És vagyok Benned az Isten

Homályba ködlő utak előtt

Fényem vesztem benned Uram

Az örökjelen súlyába roppanva

Hallgat a szívem benned Uram

A létezés rácsaira feszítve

A harag oszlat benned Uram

Az áradó fényszekér alatt

A halálvakság fullaszt meg Uram

Az vagy, ami AZ AKI

szabad a vágytól, szabad a szótól, szabad az elmétől, szabad a

szellemtől, szabad a formától, szabad önmagától, szabad a törvénytől

szabad a szabadságtól

Alsó és Felső Világ

Világ Világa Fény és Káosz

A Pont és a Kozmosz

Az Eltűnő és Megjelenő

Halálbomló Élet

Csöndben Nyugvó Indulat

Az Ősi Jövő

A NEM EZ ÉS NEM AZ

A TELJES SEM-MI!

Az Vagy Ami Vagyok

Vagyok Aki Vagyok