Őshagyomány II.

Kiadta: A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája

Az Őshagyomány e számában megjelent valamennyi, és a lap megjelenését kísérő egyéb munka is mindennemű honorárium nélkül született. A nyomdai előállítás az Őshagyomány Alapítvány révén vált lehetségessé.

Ebben a számunkban az egyes tanulmányok végén átkötőként Jézus szavai olvashatók az apokrif Tamás Evangéliumból, Vanyó László fordításában.


Megjegyzések a webes kiadáshoz
Pap Gábor: Vizi Péter és Vizi Pál... c. írásában az 1. ábra forrása:
Pap Gábor: Jött éve csodáknak – A magyar csillagmítoszi hagyomány élő Atillája, Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1993.
A Felébredés Doktrínája itt közölt szövegének javításakor figyelembe vettük a Kvintesszencia Kiadónál 2003-ban megjelent fordítást.