Az Őshagyomány megjelenésére

„… mondják: Ő – AZ! Leírhatatlan legfőbb öröm!

Miről ismerszik meg akkor? Fénylik-e vagy visszfénye van?

Nem világít ott se nap, se hold, se csillagok, nem világít ott a villám, s hogyan lehetne tűz?

Ő világít ott csak egymagában, őt tükrözi vissza minden itt.

… Ő az, mi tiszta, Ő a Sarjadzó, Őt mondják öröknek, Őbenne nyugszik minden világ, Őt nem lépi túl semmi sem.

Ő az bizony!

A belőle áradó egész itteni világ lélekzőn mozog.

Ő nagy döbbenet, Ő felfelé cikázás.

Halhatatlan az, ki tudja ezt.”

(Katha-upanisad)

„… Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány...

… És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek…

… És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat, és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi…”

(János Jelenésekről)

„… Most tél van és csend és hó és halál…”

Vörösmarty

Nincsen Sötét Kor

Csak Önmagát Felejtő Szellem

Nincsen Sötét Kor

Csak Homályba Vesző Visszaút

Nincsen Sötét Kor

Csak Hallgatag Isten